تلویزیون وطن24 – راز بزرگ مسجد جامع هرات و برخورد تکه‌ای از شهاب سنگ

? در این قسمت از برنامه هرات‌نامه به تاریخ پنهان مسجد جامع بزرگ هرات پرداخته شده است.

? فکری سلجوقی در کتاب هرات نامه به این اشاره میکند که در قسمتی از تاریخ، به مسجد جامع هرات تکه ای شهاب سنگ برخورد کرده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.