تلویزیون وطن۲۴ – راز بزرگ مسجد جامع هرات و برخورد تکه‌ای از شهاب سنگ
تلویزیون وطن۲۴ – راز بزرگ مسجد جامع هرات و برخورد تکه‌ای از شهاب سنگ

فکری سلجوقی در کتاب هرات نامه به این اشاره می‌کند که در قسمتی از تاریخ، به مسجد جامع هرات تکه ای شهاب سنگ برخورد کرده است.

💢 در این قسمت از برنامه هرات‌نامه به تاریخ پنهان مسجد جامع بزرگ هرات پرداخته شده است.

🔻 فکری سلجوقی در کتاب هرات نامه به این اشاره میکند که در قسمتی از تاریخ، به مسجد جامع هرات تکه ای شهاب سنگ برخورد کرده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24