تلویزیون وطن۲۴ – جزئیات جدید از تلفات سنگین زلزله در ولایت بادغیس
تلویزیون وطن۲۴ – جزئیات جدید از تلفات سنگین زلزله در ولایت بادغیس

در این ویدئو به تلفات و خسارات زلزله روز دوشنبه 27 جدی در ولایت بادغیس پرداخته شده است.

در این ویدئو به تلفات و خسارات زلزله روز دوشنبه ۲۷ جدی در ولایت بادغیس پرداخته شده است.