تلویزیون وطن24 – جزئیات جدید از تلفات سنگین زلزله در ولایت بادغیس