تقویت فکری طبقه اناث از اولویت‌های کاری‌ام است

به گزارش خبرگزاری وطن24، غلام ناصر خاضع والی غور گفت: “تقویت فکری طبقه اناث در غور از اولویت‌های کاری ام است.”
وی از تلاش‌ها در راستای ارتقای ظرفیت زنان در این ولایت اطمینان داد.

آقای خاضع گفت: “از بودجه و امکانات مقام ولایت کورس‌های زمستانی راه انداختم، علیرغم همه دشواری‌ها باز هم کم علاقه‌گی مشاهده می‌شود، این روند باید تغییر کند.”

والی غور به ریاست‌های امور زنان، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و کمسیون مستقل حقوق بشر این ولایت هدایت داد تا از طریق برنامه‌های دست داشته در رشد و تقویت روند ظرفیت سازی اقدام کنند.
در همین حال ریاست‌های کار و امور اجتماعی و انکشاف دهات از طریق برنامه پروموت و برنامه رشد انکشاف اقتصاد روستایی همکاری شانرا ابراز داشتند.
از سویی هم فعالان نهاد مدنی متحد ضمن توضیح و تشریح برنامه کاری خود که در عرصه آموزش و ارتقای ظرفیت فنی و حرفوی معلومات داد و گفتند: “این نهاد بدون پشتوانه مالی از طریق دونرها دست بکار شده می‌خواهد به حمایت مقام ولایت و ادارات دولتی در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های مؤثر انجام دهد.”
آنان برنامه‌های شان را بیشتر در راستای تقویت زنان در غور اعلام کردند.

این در حالیست که غور از ولایات محروم و عقب مانده مخصوصا در عرضه زنان به شمار می‌رود.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.