تعدادی از شهرهای امریکا حتی بدتر از افغانستان نا امن است
تعدادی از شهرهای امریکا حتی بدتر از افغانستان نا امن است

رئیس جمهوری آمریکا جرم و جنایت را جزو بزرگترین مشکلات پیش روی کشورش خواند و گفت که به عنوان مثال برخی ایالت های آمریکا از نظر ناامنی شبیه به افغانستان و حتا «بدتر» از آن است.

رئیس جمهوری آمریکا جرم و جنایت را جزو بزرگترین مشکلات پیش روی کشورش خواند و گفت که به عنوان مثال برخی ایالت های آمریکا از نظر ناامنی شبیه به افغانستان و حتی «بدتر» از آن است.

به نقل از Chicago tribune، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در بیاناتی برای توصیف وضعیت خشونت دربرخی شهرهای امریکا   افغانستان را مثال زد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که طی هفته‌های اخیر، مراکز پولیس کشورش واقعا تحت محاصره قرار داشته‌اند، این مراکز تحت حمله شرورانه قرار گرفته است و صد‌ها پولیس زخمی و چندین نفر هم کشته شدند.

رئیس جمهور ایالات متحده افزوده است که وضعیت خشونت در برخی شهرهای آمریکا حتا به مراتب بدتر از افغانستان است.

ترامپ با اشاره به موج خشونت‌های اخیر در نیویارک گفت که طی یک هفته اخیر در این شهر، تیراندازی ۳۵۸ درصد افزایش یافت؛ باور این مساله سخت است.

وی ادامه داد: “ماه گذشته، بیش از ۳۰۰ نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. میزان بازنشستگی در اداره پولیس نیویارک چهار برابر شده است و حتی بیشتر هم خواهد شد. متاسفانه شهر نیویارک از کنترل خارج شده است. من نیویارک را دوست دارم، اما خارج از کنترل شده است.”

رئیس جمهوری آمریکا جرم و جنایت را جزو بزرگترین مشکلات پیش روی کشورش خواند و گفت که به عنوان مثال برخی ایالت های آمریکا از نظر ناامنی شبیه به افغانستان است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24