تشکیل تیم ارزیاب برای تعیین نرخ بازار دارو و مواد غذایی در غور

تیمی برای کنترول قیمت مواد غذایی، دارو و آزمایشات طبی در ولایت غور ایجاد می‌شود.

اعضای این تیم کنترول از دو ریاست شهرداری و صحت عامه این ولایت می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، مقام ولایت غور در جلسه هفته‌گی بین مقامات این ولایت جلسه‌ای به منظور کنترول نرخ‌ها در بازار برگزار کرده است.

در این جلسه، مقامات این ولایت تاکید کردند که نرخ مواد غذایی، دارو و آزمایشات طبی کنترول و ثابت شود.

به همین منظور، در این جلسه فیصله شد که تیمی از دو ریاست صحت عامه و شهرداری این ولایت تشکیل شود.

این تیم موظف است تا فیس معاینه‌ خانه‌های شخصی و لابرتوارها، قیمت مواد غذایی و دارو در دواخانه‌ها را چک و اجرات لازم را در این باره انجام دهند.

در ولایت‌های همجوار ولایت غور هم این چنین کاری از سوی ارگان‌های مربوطه انجام شده است.

تعیین نرخ و تثبیت آن باعث می‌شود که برخی افراد سود جو از مردم سو استفاده نکند.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.