تبعیض بین طالبان هم وجود دارد/تنش‌ها و همکاری‌های گروه‌های کوچک طالبان بر سر قدرت
تبعیض بین طالبان هم وجود دارد/تنش‌ها و همکاری‌های گروه‌های کوچک طالبان بر سر قدرت

مسئولان و آگاهان سیاسی در بادغیس گفته‌اند طالبان در جنگ با دولت باهمدیگر ارتباط و همکاری می‌کنند اما تنش‌های هم میان آنها وجود دارد.

مسئولان و آگاهان سیاسی در بادغیس گفته‌اند طالبان در جنگ با دولت باهمدیگر ارتباط و همکاری می‌کنند اما تنش‌های هم میان آنها وجود دارد.

فیض‌محمد میرزازاده معاون والی بادغیس به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: “گروه‌های کوچک در سطح بادغیس وجود دارد که در هر ولسوالی فرمانده و ولسوال‌های از خود دارند.”

به بیان وی، در جنگ‌های که از سوی این گروه در بادغیس راه اندازی می‌شود با همدیگر در سطح ساحه کوچک و حتی در ساحه ولایات با هم همکاری می‌کنند.

در ادامه آقای میرزازاده می‌گوید: “درمیان این همه تنش‌های هم بین آنها بر سر امتیازگیری و بر سر مقام وجود دارد.”

او افزود همین تنش‌ها در بین این گروه‌ها در ولسوالی‌های بادغیس باعث درگیری‌های پشت برده میان آنان می‌شود.

درهمین حال سید محمود انتظار استاد دانشگاه و آگاه سیاسی در این مورد می‌گوید: “مقامات بلند پایه طالبان برای هر ولایت والی و برای هر ولسوالی دو ولسوال تعیین می‌کنند.”

او علاوه می‌کند که طالبان در اکثر حملات خود از پیش نقشه خود را طرح ریزی کرده و گروه‌ها در مناطق با هم در حملات همکاری و در درگیری‌ها با دولت اشتراک می‌کنند.

همچنین این استاد دانشگاه گفت: “در امتیازگیری و یا امتیازاتی که از سوی مقامات بلند پایه به این گروه‌ها داده می‌شود تبعیضات وجود دارد که همین موضوع احتمال اختلافات بین گروه‌های کوچک در سطح منطقه را افزایش داده است.”

در ادامه او اضافه می‌کند که بیشتر امتیازات به طالبان پشتون داده شده و امتیازات اندکی از نظر منطقه سلاح و تجهیزات به طالبان تاجک و دیگر اقوامی که عضویت این گروه هستند، داده می‌شود.

با این همه، گفته شده که فرمانده‌هان طالبان بر سر تصرف یک منطقه درگیر شده و یا هم بر سر مقامی مخالف همدگیر می‌شوند.

این درحالیست که در ولایت بادغیس گروه‌های در ولسوالی‌های این ولایت وجود دارد که در درگیری‌ها میان این گروه و دولت با همدیگر متحد می‌شوند.

همچنان گفته‌هایی وجود دارد که در بعضی مواقع سرگروه‎‎‌هایشان مخالف همدیگر می‌شوند.

 

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24