تاکید شورای علمای هرات بر رفتار نیک حکومت با مردم

رئیس شورای علمای هرات می‌گوید که بد رفتاری حکومت با مردم سبب ایجاد فاصله میان دولت و ملت می‌شود و باید به خواسته‌های آنها رسیدگی گردد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، مولوی محمد بشر حلیمی، رئیس شورای علمای هرات به آژانس باختر گفته است که این شورا به کارکرد‌های تمام ادارت این ولایت نظارت دارد.

آقای حلیمی بیان داشت که وظیفه شورای علما توصیه برای رفتار نیک و شایسته کارمندان دولتی با مردم می‌باشد و درصورتیکه مشکل حل نشود، به مرکز کشور فرستاده می‌شود.

وی تاکید کرده که تمام نیروهای امارت اسلامی باید به خواسته‌های مردم گوش داده و به‌گونۀ درست، به آن رسیدگی کنند چونکه بد رفتاری حکومت با مردم، سبب دور شدن مردم از نظام می‎‌شود.

او بیان داشت که در حال حاضر شورای علمای هرات ۲۵ نفر عضو دارد که برای رفع مشکلات مردم این ولایت کار می‌کنند.

رئیس شورای علمای هرات علاوه می‌کند هرگاه فردی از کدام مسئولی شکایت داشته باشد، مسئول نهاد مربوطه برای وضاحت به این شورا خواسته می‌شود.

این در حالی‌است که رهبری امارت اسلامی هم رفتار نیک و مناسب نیروهای دولتی با مردم را از جمله نکات اساسی حکومت داری بیان کرده و بر رعایت آن تاکید می‌کند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.