بیش از ۸۲۰۰ نفر مسافران افغان دوباره به کشور انتقال یافته‌اند
بیش از ۸۲۰۰ نفر مسافران افغان دوباره به کشور انتقال یافته‌اند

وزارت خارجه می‌گوید که روند انتقال افغان‌های گیرمانده در خارج به کشور در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد.

وزارت خارجه می‌گوید که روند انتقال افغان‌های گیرمانده در خارج به کشور در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این وزارت گفته که روند انتقال شهروندان افغان که بنا بر لغو پروازها به اثر شیوع ویروس کوید ۱۹ در کشورهای خارجی گیر مانده بودند، ادامه دارد.

وزارت خارجه افزوده، مطابق آمار موجود، تا هنوز تعداد ۸۲۰۳ تن از شهروندان افغان که در کشورهای امارات متحده عربی و هند به اثر قطع پروازها گیر مانده بودند، با انجام پانزده پرواز از کشور هند، و بیست و هشت پرواز از امارات متحده عربی، به وطن انتقال یافته‌اند.

در نتیجه این پروازها که توسط شرکتهای هوایی آریانا و کام ایر انجام شده‌اند، تا اکنون ۴۵۰۰ تن از هموطنان ما از کشور هندوستان و ۳۷۰۳ تن از امارات متحده عربی به افغانستان انتقال داده شده‌اند.

همچنین وزارت خارجه افزوده که تماسهای این وزارت با مقامات عالی‌رتبه کشور شاهی عربستان سعودی به هدف انتقال به موقع شهروندان کشور، به شمول زندانیان افغان درعربستان، ادامه دارد.

این وزارت افزوده که به تماسهای خویش با کشورهای جهان ادامه دهد، تا زمینه انتقال سایر شهروندان افغان به کشور را در اسرع وقت ممکن مساعد سازد.

این در حالی است که وضع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، هزاران مسافر افغان در پاکستان نیز گیر مانده بودند که پس از دو هفته تلاش‌های دیپلماتیک اجازه ورود به کشور را دریافت کردند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24