بیش از 8200 نفر مسافران افغان دوباره به کشور انتقال یافته‌اند

وزارت خارجه می‌گوید که روند انتقال افغان‌های گیرمانده در خارج به کشور در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این وزارت گفته که روند انتقال شهروندان افغان که بنا بر لغو پروازها به اثر شیوع ویروس کوید 19 در کشورهای خارجی گیر مانده بودند، ادامه دارد.

وزارت خارجه افزوده، مطابق آمار موجود، تا هنوز تعداد 8203 تن از شهروندان افغان که در کشورهای امارات متحده عربی و هند به اثر قطع پروازها گیر مانده بودند، با انجام پانزده پرواز از کشور هند، و بیست و هشت پرواز از امارات متحده عربی، به وطن انتقال یافته‌اند.

در نتیجه این پروازها که توسط شرکتهای هوایی آریانا و کام ایر انجام شده‌اند، تا اکنون 4500 تن از هموطنان ما از کشور هندوستان و 3703 تن از امارات متحده عربی به افغانستان انتقال داده شده‌اند.

همچنین وزارت خارجه افزوده که تماسهای این وزارت با مقامات عالی‌رتبه کشور شاهی عربستان سعودی به هدف انتقال به موقع شهروندان کشور، به شمول زندانیان افغان درعربستان، ادامه دارد.

این وزارت افزوده که به تماسهای خویش با کشورهای جهان ادامه دهد، تا زمینه انتقال سایر شهروندان افغان به کشور را در اسرع وقت ممکن مساعد سازد.

این در حالی است که وضع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، هزاران مسافر افغان در پاکستان نیز گیر مانده بودند که پس از دو هفته تلاش‌های دیپلماتیک اجازه ورود به کشور را دریافت کردند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.