بیش از 63 میلیون افغانی، عواید اداره پاسپورت هرات

مدیریت پاسپورت ولایت هرات بعد از سرگیری فعالیت تا کنون 63 ملیون افغانی عواید جمع آوری کرده است.
به گزارش خبرگزاری وطن24 و به نقل از خبرنامه فرماندهی امنیه ولایت هرات مدیریت پاسپورت ولایت هرات از زمان شروع فعالیت مجدد تا کنون توانسته مبلغ “6338223” عواید از روند توزیع گذرنامه جمع‌آوری کند.
این ریاست همچنین از شروع فعالیت تا کنون به تعداد 12716 قطعه اسنادهای متقاضیان پاسپورت را طی مراحل و جهت چاپ به مرکز ارسال کرده است.
بر بنیاد خبرنامه، در این میان، حدود 2700 قطعه از این اسنادها در زمان حکومت پیشین طی مراحل شده بود.
در بخش دیگری از این خبرنامه همچنین گفته شده که ریاست پاسپورت ولایت هرات مصمم به برخورد جدی با کمیشن‌کاران است و تا کنون 12 کمیشن‌کار پاسپورت را در این ولایت بازداشت کرده‌ است.
در خبرنامه افزوده شده که توزیع پاسپورت به متقاضیان دارای اسنادهای مریضی، تجارت، ترانزیتی و دارندگان اقامت، ارجهیت داده می‌شود.
مدیریت پاسپورت ولایت هرات بعد از تحولات به وجود آمده در کشور به تاریخ 22 عقرب سال روان به فعالیت مجدد آغاز کرد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.