بیشتر مناطق حامی دولت در غرب فیروزکوه به دست طالبان افتاده است

عبدالبصیر قادری، عضو شورای ولایتی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: در جریان دو روز اخیر طالبان در ولسوالی‌های غربی فیروزکوه، مرکز این ولایت تحرکی نداشته‌اند و فشار جنگ را کاهش داده‌اند.

او ادامه داد، علت وقفه در نبردها این است که طالبان تا حد زیادی به اهداف خود در ولسوالی‌های تولک، تیوره، دولتیار و شهرک دست یافته‌اند.

نزدیک به سه هفته بود که جنگ‌های شدیدی در ولسوالی‌های ساغر، دولتیار، شهرک، تولک و تیوره غور جریان داشت که گروه طالبان آغازگر آن بود.

به بیان قادری، طالبان توانستند مناطقی که مردم آن حامی دولت بودند را در این ولسوالی‌ها به کنترل خود درآورده و به خواست خود رسیده‌اند.

وی اشاره کرد که تنها مرکز ولسوالی‌ها در دست دولت باقی مانده و هنوز گروه طالبان موفق به تصرف آنها نشده است.

اداره محلی غور این گفته‌ها را تائید و یا رد نمی‌کند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می‌گوید جنگ در ولسوالی‌های غربی فیروزکوه متوقف شده است.

او به اجرای برخی عملیات پراکنده در ولسوالی‌های درگیر نبرد اشاره کرد.

خطیبی همچنین گفت دولت مرکزی هم در ارتباط با ناامنی‌های اخیر غور وارد اقدام شده است.

در یک ماه اخیر چندین ولسوالی غور نبردهای شدیدی را شاهد بودند.

مناطق بسیاری به کنترل طالبان درآمد و صدها خانواده از مناطق درگیر جنگ به مناطق امن فرار کردند و هنوز هم بازنگشته‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.