بیشتر فرماندهان مسلح غیرمسئول در غور پشتیبان دولت شده‌اند

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: در حدود یک سال اخیر بسیاری از فرماندهان مسلح غیرمسئول با دولت همکاری را آغاز کرده و در تأمین امنیت برخی نقاط آستین بالا زده‌اند.

این فرماندهان به همراه افراد زیر دست خود در مواردی بسیار با طالبان در مناطق تحت نفوذ خود درگیر شده‌اند و گاه پیروزی هم به دست آوردند.

به بیان آقای خطیبی، بیشتر فرماندهان مسلح غیرمسئول که با دولت همکاری می‌کنند، در ولسوالی‌های دولتیار، دولینه، شهرک، تیوره و فیروزکوه بود و باش دارند و از درگیری آنان با طالبان، گزارش‌هایی به دست آمده است.

در حال حاضر فعالیت برخی فرماندهان مسلح غیرمسئول در غور غیرقانونی بوده می‌باشد.

این افراد در مناطق خود دست به زورگویی، چور و چپاول اموال و مردم آزاری می‌زنند.

سخنگوی والی غور گفته در مناطقی که افراد مسلح غیرمسئول با دولت همکار شدند، مردم آزاری‌ کمتر شده است.

طبق آمار اداره محلی غور، صدها فرد مسلح غیرمسئول در این ولایت بود و باش دارند.

وجود این افراد در برخی مناطق برای تأمین امنیت مفید بوده و در برخی مناطق دیگر غور نیز سبب مشکلات برای مردم و دولت شده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.