بیست و چهارم حوت؛ حماسه بزرگ و تاریخ‌آفرینی مردم هرات

بیست و چهارم حوت، روز که مردم هرات مظهر قیام و عدلتخواهی در مقابل استعمار بزرگ قرن گردیدند.

مردم ظلم‌ستیز هرات با قیام در برابر متجاوزین و مزدوران‌شان، به ارزش‌های اعتقادی و ملی ارج نهاده، سرآغاز قیام مردمی در کشور شدند.

اواخر زمستان ۱۳۵۷ هرات شاهد قیام حماسه آفرین ده‌ها هزار انسان پاک و سر بر کف و شهادت دست‌کم 24 هزار فدایی راه حق بود.

رژیم مستبد وقت، دستگیری‌های وسیع علمای دینی، متنفذان ملی، دانشجویان، معلم‌ها، دانش آموزان، تجار و امامان مساجد، محصلین دانشگاه‌ها را به بهانه‌های ضد ملی و مخالفت با رژیم کمونیستی و خلقی شروع کرد.

نویسندگان و تاریخ پژوهان، تعداد کشته‌های سالهای ۵۷ تا ۷۱ را بیش از یک میلیون نفر تخمین می‌زنند. این فاجعه تلخ و ظالمانه که با پشتیبانی ارتش سرخ روس تزاری انجام گردید. بیش از دو میلیون معلول و زخمی و بی‌دست و پا بجای گذاشته است.

این قیام به فتوای علمای دینی مردم هرات در روز جمعه بعد از نمازهای جمعه به گوش واطلاع مردم رسید. سر انجام با طلوع سپیده دم صبح ۲۴ حوت صدای تکبیر الله اکبر شهر را به تعطیلی مطلق کشاند. مردم از چهار دروازه شهر، دروازه قندهار ، دروازه خوش ، دروازه عراق و دروازه ملک همانند طوفان هولناکی به شهر ریختند و تمامی بازار های آن را در نوردیدند و آن را به تصرف کامل خویش در آوردند. پس از تسخیر شهر صدای الله اکبر اطراف و نواحی هرات را پر نمود و سراسر ولایت هرات در مدت ۴۸ ساعت از وجود کمونیست ها پاک گردید.

یاد شهدای آن روز حماسه ساز را گرامی می داریم و بر روان پاک شان درود می فرستیم.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.