بیست سال آب در هاون کوبیدن

در بیستمین سالروز حادثه یازدهم سپتامبر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در پیام ضبط شده ویدئویی خواهان وحدت مردم آمریکا شد.
در این پیام او گفت که حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر مورد تعقیب آمریکا قرار گرفت و این رویه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
نکته مهم و قابل یادآوری این است که صریح ترین پیامد این حادثه بر مردم افغانستان وارد شد که حضور 20 ساله نظامی آمریکا در خاک کشورمان را به دنبال داشت.
حضوری که در آن صدها هزار تن افراد ملکی جان باخته و زخمی شدند؛ ویرانی های زیادی به بار آمد و در نهایت هم حکومت و نظام میان تهی وابسته به آمریکا کمترین دوامی را نداشت و با عقب نشینی آمریکا در کسری از زمان فرو پاشید.
بدیهی است که دود این آتش تنها به چشم مردم افغانستان رفت.
آمریکا در این حضور 20 ساله و با صرف نزدیک به سه تریلیون دالر هیچگونه کار زیرساختی و بنیادی برای افغانستان انجام نداد و در حال حاضر و پس از فرار این نیروها و سقوط نظام وابسته و متکی به آمریکا، نمیتوان از پروژه ای بنیادین نام برد که بتواند منبع درآمد و اشتغال زایی برای افغانستان باشد.
افغانستان کشوریست که مردمش روی معادن زیر زمینی زندگی میکنند، به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا یاد میشود؛ این دردناک است کشوری که جزء ثروتمندترین کشورهای منطقه یا حتی جهان از نظر معادن طبیعی است، دارای درصد بالایی از فقر و حتی گرسنه باشد.
این میراث و حاصل شعبده بازی آمریکا در افغانستان است.
با این حال جو بایدن در بیستمین سالروز حادثه یازدهم سپتامبر به دفاع از سیاست های خود و مقامات سلف خود پرداخت و یادی از مردمی که سالها قربانی این سیاست ها شدند، نکرد.
از دید وی جغرافیایی به نام افغانستان فراموش شده و گویی اصلا وجود نداشته است.
این رویکرد مقامات آمریکا، تلنگر و یا تکانی برای مردم افغانستان به شمار میرود تا دیگر اتکا و تکیه به بیگانگان نداشته باشند و همانند آنها فقط به منافع ملی خود بیاندیشند.
افغانستان در تاریخ معاصر خود در سه نوبت مورد اشغال بیگانگان دور و نزدیک قرار گرفته و با اخراج هرکدام لایه های پنهان اما زنده غیرتمندی خود را نشان داده است.
بیست سال اخیر نباید هیچگاه از یاد مردم کشور حذف شود و با مرور آن، چشم انداز روشن آینده کشور ترسیم شود.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.