بودجه کامل سال قبل را از دست دادیم؛ امسال تمام بودجه خود را مصرف کنید
بودجه کامل سال قبل را از دست دادیم؛ امسال تمام بودجه خود را مصرف کنید

والی غور به تمام نهادهای دولتی این ولایت دستور داده در سال جدید مالی، تمام بودجه خود را به مصرف رسانده و نگذارند فرصت‌ها از دست بروند.

این دستور در حالی است که در سال مالی گذشته، غور بیشتر از ۱۰۰ میلیون افغانی را به دلیل معوقات پرداختی وزارت مالیه از دست داد.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: “در جلسه‌ای که امروز به مناسبت شروع سال مالی جدید در اداره ولایت برگزار شد، ناصر خاضع، والی غور دستور به اجرای تمامی پروژه‌ها از آغاز سال جدید مالی داد.”

به گفته او، ولایت غور دارای مشکلات زیادی است و برگشت خوردن بودجه‌های انکشافی تصویب شده، این مشکلات برا بیشتر می‌کند.

وی تصریح کرده که بودجه سال قبل غور حدودا ۳۰۰ میلیون افغانی بود که بنا بر عدم همکاری وزارت مالیه، بیشتر از ۱۰۰ میلیون افغانی آن پرداخت نشده و مجددا به خزانه دولت برگشت.

با این همه گفته شده در سال جدید مالی قرار است تا پروژه‌های بزرگی از جمله بند برقی پوزلیج، برق رسانی سولری و آسفالت ۴۰ کیلومتر سرک آغاز شود.

در صورت بهره برداری از این پروژه‌ها، می‌توان شاهد تحول عمده‌ای در ولایت غور بود.