به هدف رشد و حمایت از زنان؛ صد خانم زراعت پیشه کمک دریافت کردند

برای 100 خانم کشاورز در ولایت بادغیس بسته‌های زراعتی و پول نقد از سوی موسسه آوا توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، ریاست زراعت و مالداری ولایت بادغیس اعلان کرده که موسسه (Aowa) آوا برای 100 خانم زراعت پیشه در این ولایت پول نقد و بسته‌های زراعتی توزیع کرده است.

در خبرنامه ذکر شده این برنامه به هدف رشد زراعت و حمایت از زنان زراعت پیشه عملی شده است.

در خبرنامه آمده است که برای 25 خانم پول نقد که هر نفر از آننان هفت هزار و 100 افغانی دریافت کرده و برای 75 خانم دیگر وسایل زراعتی توزیع شده است.

این وسایل شامل سم‌پاش، وسایل شاخه بری و کودهای کیمیاوی می‌باشد.

این در حالی است که ریاست زراعت بادغیس برنامه‌های متعددی در قسمت رشد زراعت در این ولایت اجرایی کرده است.

این اداره در کنار آن موسسات مختلف داخلی و خارجی را برای کمک و ارتقای زراعت در این ولایت متقاعد ساخته و برنامه‌های متعددی در این زمینه برای کشاورزان عملی شده است.

منبع خبرگزاری وطن
توسط روح‌الله حیدری
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.