به روایت تصویر از روز تاسوعای حسینی در بکراباد ولایت هرات