بسته های مقابله با کرونا به کل ولسوالی های هرات ارسال می شود
بسته های مقابله با کرونا به کل ولسوالی های هرات ارسال می شود

ریاست صحت عامه هرات از فرستادن لوازم بهداشتی و محافظتی به ارزش سه و نیم میلیون افغانی به تمام ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد.

ریاست صحت عامه هرات از فرستادن لوازم بهداشتی و محافظتی به ارزش سه و نیم میلیون افغانی به تمام ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد.

قابل ذکر است این کمک‌ها برای مبارزه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، محمد آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات می‌گوید: این کمک‌ها شامل لباس‌های محافظتی، دستکش، ماسک، پی پی ای کیت، فیس شیت، هندرب و وای تکس می‌باشد.

وی بیان داشت این کمک‌ها به صورت مرحله وار به تمام ولسوالی‌های هرات فرستاده می شود.

معاون صحت عامه هرات گفت بسته‌های کمکی برای دو ماه آینده تا اندازه‌ای نیازمندی ها را در مراکز صحی ولسوالی‌ها مرفوع می‌کند.

او افزود این بسته ها از طرف مؤسسه هلپ جرمنی به صحت عامه این ولایت کمک شده است.

در همین حال داکتر ضیاء امیری، آمر مرکز صحی ولسوالی زنده جان هرات می‌گوید: به دلیل مشکلات و کمبود‌هایی که در مرکز صحی این ولسوالی وجود داشت، بارها از صحت عامه هرات خواهان کمک شده بود.

به گفته او، کمک‌هایی که امروز صورت می‌گیرد، می‌تواند تا اندازه‌ای از چالش‌های موجود در ولسوالی زنده جان کاهش دهد.

به گفته شماری از آمران مراکز صحی ولسوالی‌های هرات این کمک‌ها مشکلات موجود را در مراکز درمانی تا اندازه‌ای برطرف می‌کند اما نیاز به همکاری دوامدار از طرف مؤسسات و صحت عامه این ولایت می‌باشد.

چند پیش هم ریاست صحت عامه هرات در چندین ولسوالی این ولایت که با خطر جدی شیوع ویروس کرونا مواجه بودند، ۱۸۰ چپرکت و دیگر لوازم را کمک کرده بود.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24