بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۲۰ عقرب ۱۳۹۸
بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۲۰ عقرب ۱۳۹۸

این سرویس خبری توسط سید غفور هاشمی تهیه و ترتیب داده شده است.

این سرویس خبری توسط سید غفور هاشمی تهیه و ترتیب داده شده است.

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24