بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۱۸ عقرب ۱۳۹۸
بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۱۸ عقرب ۱۳۹۸

این سرویس خبری توسط یحیی فولادی تهیه و ترتیب داده شده است.

این سرویس خبری توسط یحیی فولادی تهیه و ترتیب داده شده است.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24