برگزاری مراسمی به مناسبت دومین سالروز خروج نیروهای امریکای و تسلط امارت اسلامی در بادغیس