برپایی نمایشگاه به مناسبت روز جهانی جوان در هرات
برپایی نمایشگاه به مناسبت روز جهانی جوان در هرات

به مناسبت روز جهانی جوانان، شماری از فعالان مدنی دست به برگزاری نمایشگاهی از آثار تولیدی جوانان مستعد ولایت هرات زدند.

به مناسبت روز جهانی جوانان، شماری از فعالان مدنی دست به برگزاری نمایشگاهی از آثار تولیدی جوانان مستعد ولایت هرات زدند.

در این نمایشگاه که به مدت دو روز باز خواهد بود، صنایع دستی و تولیدات روباتیک به نمایش گذاشته شده است.

با این همه دغدغه فقر اقتصادی و چالش‌های فرهنگی پیش روی جوانان، مهمترین دغدغه‌های جوان هراتی خوانده شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24