برنامه تلسکوپ – سر تا پا در فساد اخلاقی اما برای افغانستان منشور حقوق بشر می‌نویسند
برنامه تلسکوپ – سر تا پا در فساد اخلاقی اما برای افغانستان منشور حقوق بشر می‌نویسند

این برنامه تلسکوپ به پرونده فساد اخلاقی شاهزاده انگلیس پرداخته و علاوه بر آن، پرده از فساد چندین مقام و چهره آمریکایی و انگلیسی که شعارهای حقوق بشری می‌دهند برداشته است.

این برنامه تلسکوپ به پرونده فساد اخلاقی شاهزاده انگلیس پرداخته و علاوه بر آن، پرده از فساد چندین مقام و چهره آمریکایی و انگلیسی که شعارهای حقوق بشری می‌دهند برداشته است.

https://youtu.be/IXSgD7jgb0o

  • نویسنده : محمد عزیزی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24