برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت هرات افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری وطن24، آقا محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت هرات پیرامون اهمیت انکشاف اقتصادی در قرا و قصبات صحبت کرده و گفت: “هدف از ایجاد این نهادهای اقتصادی، تقویت فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی اهالی روستایی به منابع بیشتر مالی و تشویق هرچه بیشتر متشبثین روستایی غرض استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بوده که با این کار برای تعداد زیادی بطور مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌های صنایع دستی، تولید و پروسس مواد غذایی، قالین‌بافی، دکانداری، زراعت و مالداری شغل ایجاد خواهد شد.”

به بیان آقای صدیقی، این برنامه در ولایت هرات چهار ولسوالی را تحت پوشش قرارد می‌دهد که در مجموع 360 قریه از آن مستفید خواهند شد.
وی افزود در این قریه‌جات به تعداد 2876 گروپ پس‌انداز کمک خودی و 360 اتحادیه قرضه و پس‌انداز و همچنان گروپ‌های تولیدی ایجاد می‌شود.
در همین حال، کبیر احمد ایثار عضو شورای ولایتی هرات از نیاز مبرم مردم در بخش ایجاد کار و درآمد و کاهش فقر سخن گفت.
وی تأکید کرد نهادهای مردمی بخصوص در دهات می‌تواند بستر مناسب و گزینه‌ی خوب در مسیر انکشاف قریه‌جات باشد.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.