برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت هرات افتتاح شد
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت هرات افتتاح شد

طی محفلی برنامه انکشاف اقتصادی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات با حضور مقامات دولتی و نمایندگان مردم در هرات افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، آقا محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت هرات پیرامون اهمیت انکشاف اقتصادی در قرا و قصبات صحبت کرده و گفت: “هدف از ایجاد این نهادهای اقتصادی، تقویت فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی اهالی روستایی به منابع بیشتر مالی و تشویق هرچه بیشتر متشبثین روستایی غرض استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بوده که با این کار برای تعداد زیادی بطور مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌های صنایع دستی، تولید و پروسس مواد غذایی، قالین‌بافی، دکانداری، زراعت و مالداری شغل ایجاد خواهد شد.”

به بیان آقای صدیقی، این برنامه در ولایت هرات چهار ولسوالی را تحت پوشش قرارد می‌دهد که در مجموع ۳۶۰ قریه از آن مستفید خواهند شد.
وی افزود در این قریه‌جات به تعداد ۲۸۷۶ گروپ پس‌انداز کمک خودی و ۳۶۰ اتحادیه قرضه و پس‌انداز و همچنان گروپ‌های تولیدی ایجاد می‌شود.
در همین حال، کبیر احمد ایثار عضو شورای ولایتی هرات از نیاز مبرم مردم در بخش ایجاد کار و درآمد و کاهش فقر سخن گفت.
وی تأکید کرد نهادهای مردمی بخصوص در دهات می‌تواند بستر مناسب و گزینه‌ی خوب در مسیر انکشاف قریه‌جات باشد.

 

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : وطن24