بررسی علمی زندگی از منظر قرآن و اندیشه‌های بزرگان
بررسی علمی زندگی از منظر قرآن و اندیشه‌های بزرگان

"جوانان، امیدواری و هدفمندی" عنوان سیمیناری بود که از سوی نهاد علمی – فرهنگی کانون مهربانی در هفته دوم ماه مبارک رمضان در هرات برگزار گردید.

“جوانان، امیدواری و هدفمندی” عنوان سیمیناری بود که از سوی نهاد علمی – فرهنگی کانون مهربانی در هفته دوم ماه مبارک رمضان در هرات برگزار گردید.

ارایه کننده این برنامه دکتر محمد مهدی افضلی، استاد حوزه و دانشگاه بوده و در این صوت انسان‌ها را به لحاظ اهداف و امید به زندگی به سه نوع مختلف دسته بندی می‌کند.

همچنین آقای افضلی با استفاده از آیات قرآن و اندیشه‌ها و نظریه‌های دانشمندان این عرصه، به تحلیل زندگی و اهداف انسان‌ها می‌پردازد.

می‌توانید محتوای این برنامه را با بیان استاد افضلی در صوت زیر بشنوید

 

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24