برای ۸۰ خانواده آسیب پذیر بیش از ۱۳ هزار افغانی پول نقد کمک شد
برای ۸۰ خانواده آسیب پذیر بیش از ۱۳ هزار افغانی پول نقد کمک شد

ریاست کار و امور اجتماعی هرات با همکاری مؤسسه وارچایلد انگلستان برای 80 تن از خانواده‌ها و کودکان آسیب پذیر شان مبلع 13 هزار و دوصد افغانی و یک بسته صحی کمک کرد.

ریاست کار و امور اجتماعی هرات با همکاری مؤسسه وارچایلد انگلستان برای ۸۰ تن از خانواده‌ها و کودکان آسیب پذیر شان مبلع ۱۳ هزار و دوصد افغانی و یک بسته صحی کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، عبدالقیوم افغان، رئیس کار و امور اجتماعی هرات گفت: این پروژه برای ۴۰۰ تن از خانواده‌ها و کودکان آسیب پذیر شان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت هزینه این پروژه بیشتر از دوصد هزار دالر می‌‌‌باشد.

او افزود با همکاری اداره محلی توانسته که در شهر و ولسوالی‌های هرات هم برای ۱۰ هزار تن از کودکان کمک توزیع کنند.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی هرات بیان داشت این کمک‌ها شامل مواد غذایی، پول نقد و کت‌های صحی می‌‌‌باشند.

علاوه بر توزیع پول نقد برای خانواده‌ها و کودکان شان در این برنامه بسته‌‌‌های صحی شامل ماسک، شامپو، صابون، خمیر داندان و غیره داده شد.

در همین حال مونسه حسن زاده، معان اجتماعی مقام ولایت هرات می‌‌گوید: پس از این مؤسسات کمک کننده، کمک‌های شان را از طریق کمیته‌ای که در اداره محلی وجود دارد انجام خواهند داد.

وی گفت نسبت به گذشته مؤسسات بیشتری با اداره محلی و ریاست کار و امور اجتماعی همکار می‌‌‌باشد.

خانم حسن زاده در ادامه افزود با مسئولان مرکزی هم در این زمینه صحبت شده و امیدوار است که در آینده کمک‌های بیشتری را برای کودکان جمع آوری کنند.

چند پیش هم ریاست کار و امور اجتماعی چنین کمک‌ها را برای کودکان و خانواده‌های شان توزیع کرده بود.

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24