برای 6500 خانواده در تمام ولایت بادغیس مواد غذایی و غیرغذایی کمک شده است

مسئولان در بادغیس گفته‌اند برای حدود 6500 خانواده در مرکز و تمام ولسوالی های این ولایت کمک مواد غذایی و گرمایش از سوی موسسات همکار اهدا شده است.

مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات فرهنگ در بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: “این کمک‌ها طی یک ماه اخیر انجام شده است.”

او افزود، بیشترین کمک به ولسوالی آب کمری حدود 2500 خانواده و به ترتیب به ولسوالی سنگ و آتش و همچنان دیگر ولسوالی ها به تعداد خانواده‌ای که بررسی شده و احتیاج به کمک داشتند، انجام شده است.

مولوی سروری افزود کمک‌های انجام شده بیشتر مواد غذایی و همچنان مواد گرمایشی می‌باشد.

در ادامه رئیس اطلاعات فرهنگ بیان کرد که برنامه‌های روی دست است که برای روز‌های آینده به ترتیب به خانواده‌های مستضعف کمک خواهد شد.

این درحالیست که با شرایط بد اقتصادی و همچنان خشک‌سالی به وجود آمده در این ولایت باعث افزایش فقر در این ولایت شده است.

اما با این حال با اقدمات مسئولان بادغیس برای جلوگیری بحران در این ولایت با موسسات کمک کننده جلساتی در دوماه اخیر داشته‌اند.

با این وجود، نتیجه این جلسات کمک‌ هر چی بیشتر این موسسات به خانواده‌های مهاجرین و مستضعف در این ولایت شد.

با این همه، قرار است از سوی موسسات کمک‌های دیگری هم به مهاجران و خانواده‌های که احتیاج دارند در آینده اهدا شود.

 

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.