برای ۶۵۰ فامیل پول و لباس کمک شد
برای ۶۵۰ فامیل پول و لباس کمک شد

اداره محلی بادغیس گفته به 650 خانواده از بیجاشدگان پول نقد و البسه برای زمستان توسط حسام‌الدین شمس والی بادغیس و رئیس مهاجرین توزیع گردید.

اداره محلی بادغیس گفته به ۶۵۰ خانواده از بیجاشدگان پول نقد و البسه برای زمستان توسط حسام‌الدین شمس والی بادغیس و رئیس مهاجرین توزیع گردید.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، خبرنامه‌ای که از سوی اداره محلی به رسانه‌ها نشر شده آمده است: “برای هر ۶۵۰ فامیل مبلغ ۱۵ هزار و ۳۵۰ افغانی پول نقد و همراه دو کمپل با یک بسته لباس گرم کننده مردانه و زنانه توزیع شده است.”

در این خبرنامه گفته شده این پروژه از سوی نهاد  IOS تحت نظارت ریاست مهاجرین‌ و اداره محلی راه اندازی شده است.

در ادامه این اعلامیه افزوده به خانواده‌های که کمک شده‌ بیشتر بیجاشدگان ولسوالی آبکمری، قادس و بالامرغاب می‌باشند که در این اواخر به مرکز بادغیس آمدند.

گفته شده جنگ دلیل بیجا شدن این خانواده‌ها به قلعه نو شده است.

با این همه، از سوی نهاد دیگر مربوط به بیجاشدگان بادغیس کمک‌های صورت گرفته است.

این درحالیست که دو هزار و ۵۰۰ خانواده از بیجاشدگان در حالت بدی قرار دارند و اداره محلی و نهاد در صدد این هستن که به زودترین فرصت به این خانواده‌ها کمک رسانی شود.

با این وجود، آگاهان گفته‌اند اگر این کمک رسانی‌ها به موقع داده نشود شاهد مریض شدن کودکان و کهن‌سالان  و حتی شاهد تلفات از آنها خواهند بود.

 

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24