برای عواقب پس از صلح آمده باشید/ مردم باید از دولت کنونی در مقابل طالبان حمایت کنند
برای عواقب پس از صلح آمده باشید/ مردم باید از دولت کنونی در مقابل طالبان حمایت کنند

محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی افغانستان از عموم مردم غرب کشور خواسته تا رسیدن به صلح از دولت حمایت کرده و در صورت نیاز برای بقای نظام حضور مستقیم داشته باشند.

محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی افغانستان از عموم مردم غرب کشور خواسته تا رسیدن به صلح از دولت حمایت کرده و در صورت نیاز برای بقای نظام حضور مستقیم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهاد در افغانستان گفت: “همه مردم باید خود را برای عواقب پس از صلح آماده کنند تا در آینده مشکلات بیشتر از این به وجود نیاید.”

وی بیان داشت باید مردم کشور با تمام قوت از حکومت فعلی شان حمایت کنند و اجازه فرصت برای سود جویان داده نشود.

او یادآور شد: “چی صلح بیایید یا نیایید باید برنامه داشته باشیم و کمی و کاسته‌های که در حکومت وجود دارد با مشوره حل کنیم.”

این فرمانده جهادی از مردم خواست باید همه با دولت همکار باشند تا مشکلات سال های گذشته تکرار نشود.

وی از مردم و بزرگان خواست که در این زمان حساس همه باید هم نظر شده و در مورد مذاکرات صلح رایزنی کنند.

به بیان او اگر گفتگوهای صلح در دست خود افغان ها باشد مردم این کشور قادر است که صلح را حل کنند.

این فرمانده جهادی در ادامه صحبت هایش گفت همه مشکلات و نا امنی‌های جاری در کشور از طرف طالبان می‌‌‌‌باشد.

از چندین سال به این طرف رایزنی‌ها و گفتگوهای زیادی در داخل و خارج از کشور صورت گرفت تا این که طالبان و حکومت رو در رو باهم مذاکره کنند.

در حالی که گفتگوها میان دولت و طالبان ادامه دارد بازهم نگرانی های زیادی در مورد بی‌نتیجه ماندن این گفتگوها وجود دارد.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24