بحران فعلی افغانستان از سوی خارجی‌ها تحمیل می‌شود
بحران فعلی افغانستان از سوی خارجی‌ها تحمیل می‌شود

رئیس جمهور سابق افغانستان با تاکید بر اینکه بحران کنونی این کشور توسط خارجی‌ها تحمیل شده از طرف‌های افغان خواست تا به این بحران پایان دهند.

رئیس جمهور سابق افغانستان با تاکید بر اینکه بحران کنونی این کشور توسط خارجی‌ها تحمیل شده از طرف‌های افغان خواست تا به این بحران پایان دهند.

حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفت که بحران جاری این کشور توسط خارجی‌ها تحمیل شده است و با تاکید بر اینکه در این بحران مردم افغانستان کشته می‌شوند از طرف‌های افغان درگیر جنگ خواست تا به آن پایان دهند.

وی افزود که تداوم این جنگ در راستای تامین منافع کشورهای خارجی است و تصریح کرد: “میهن‌پرستی به معنی تلاش برای ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و مستقل است.”

کرزی پیش از این نیز با نگران کننده خواندن وضعیت کنونی افغانستان بحران این کشور را نتیجه سیاست و عملکرد تحقیرآمیز و تفرقه‌افکنانه آمریکا در این کشور خوانده بود.

رئیس جمهور سابق افغانستان همچنین بارها نگرانی‌اش را از عدم صداقت و شفافیت عملکرد آمریکا در روند صلح ابراز کرده و از مردم افغانستان نیز خواسته بود تا بااتحاد و هشیاری دسیسه‌های خارجی را خنثی کرده و این کشور را نجات دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24