با اتحاد و همدیگر پذیری به بیگانگان اجازه ندهیم بین ما نفاق افگنی کنند
با اتحاد و همدیگر پذیری به بیگانگان اجازه ندهیم بین ما نفاق افگنی کنند

والی هرات در همایش علمی و بین المللی اندیشه‌های وحدت آفرین در سیره امامین، امام جعفر صادق (ع) و امام ابوحنیفه (رح) با تاکید بر نهادینه سازی وحدت در جوامع اسلامی، می‌گوید اینگونه همایش‌ها راه گشایی همدیگر پذیری و برادری در کشور خواهد بود.

والی هرات در همایش علمی و بین المللی اندیشه‌های وحدت آفرین در سیره امامین، امام جعفر صادق (ع) و امام ابوحنیفه (رح) با تاکید بر نهادینه سازی وحدت در جوامع اسلامی، می‌گوید اینگونه همایش‌ها راه گشایی همدیگر پذیری و برادری در کشور خواهد بود.

به گزارش سایت خبری وطن۲۴، سید وحید قتالی والی هرات در این همایش بین‌المللی گفت: “نهادینه سازی وحدت در بین جوامع اسلامی از نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود و خوشحالیم که هرات در این پیشگام شده است.”

او افزود جوامع اسلامی با برادری و اخوت نشان دهد که دیگر تفرقه افگنان نمی‌توانند بین مسلمانان نفاق افگنی کنند و به اهداف شوم شان برسند.

والی هرات همچنین ابراز داشت امید است این برنامه‌ها دوام دار و اتحاد در کشور مستحکم تر شود.

 

 

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24