باید به پا در میانی خارجیان پایان دهیم

شماری از سیاسیون افغانستانی می‌گویند در دو دور انتخابات گذشته بحران‌های برخاسته از انتخابات سبب شدند تا چگونگی حکومت‌ها با پا درمیانی خارجیان شکل بگیرند که این کار نگرانی‌های چهره‌های سیاسی را بر انگیخته است.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: “همواره سیاسیون افغانستان منتظر خارجی‌ها بوده اند که بیایند و برای شان مشکلات را حل کنند و خود شان هیچ وقت در واقع یک ابتکار نکردند.”

این بار هم برای حل جنجال‌های به میان آمده برای ایجاد یک حکومت در افغانستان، زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میان ارگ و سپیدار از چند روز بدیسنو سرگرم پا درمیانی بوده است.

نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه در این باره گفت: “متاسفانه که در پنج سال قبل هم به مداخله امریکایی‌ها رهبران حکومت تمکین کردند و حالا هم که عین موضوع در حال شکل گرفتن است مخالف صریح ماده چهار قانون اساسی افغانستان است.” 

برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اختلاف‌های به میان آمده میان ارگ و سپیدار را برخاسته از ناتوانایی مدیریتی در کمیسیون های انتخاباتی می‌دانند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات، نمی پذیرد که بحرانی شدن انتخابات سبب ایجاد این همه چالش‌های سیاسی شده است.

اورنگ زیب،‌عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: “تمامی فیصله‌های کمیسیون شکایات که از طریق آنان فیصله صورت گرفت و به کمیسیون انتخابات غرض تطبیق ارسال گردید ما همان فیصله‌ها را تطبیق کردیم و مطابق آن نتیجه را اعلام کردیم.”

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.