باشنده‌گان ولسوالی اوبه خواهان قیرریزی سرک هرات-چشت شریف شدند

به گزارش خبرگزاری وطن24، آقای توکلی رئیس شورای انکشافی ولسوالی اوبه هرات در این دیدار گفت: “مردم این ولسوالی همکار دولت هستند و از برنامه‌های نظام حمایت می‌کنند باید دولت نیز از مردم حمایت کند.”

او افزود خواست مردم اینست که سرک هرات-چشت قیرریزی شود.

بزرگان و موی سفیدان ولسوالی اوبه هرات همچنان، از چندین مورد غصب زمین در این ولسوالی یادآوری کردند و خواهان مبارزه اداره محلی با غاصبان زمین شدند.
آنان ادعا کردند که افراد غاصب، در آخرین مورد شش صد جریب زمین را در این ولسوالی غصب و سرگرم نهال شانی می‌باشند.
در این میان عبدالقیوم رحیمی والی هرات به باشنده گان ولسوالی اوبه خیر مقدم گفت و اطمینان داد که مقام ولایت امور قیرریزی جاده هرات چشت شریف را از طریق مقامات مرکزی پیگیری خواهد کرد.
والی هرات با تأکید بر مبارزه جدی با غصب زمین و فساد اداری بخاطر رسیده‌گی به ادعاهای باشنده گان ولسوالی اوبه در مورد غصب زمین به مراجع ذیربط هدایت لازم داد و گفت: “کسانی که اقدام به غصب زمین می‌کنند وجدان شان را زیرا پای می‌گذارند ولی برای ما منافع مردم از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است.”
والی هرات از مردم خواست تا بخاطر از بین بردن ناهنجاری ها بسیج شوند.

این در حالیست که والی هرات از زمان تقررش تا هنوز از مبارزه جدی با فساد اداری و غصب زمین سخن می‌زند دیده شود که این حرف‌ها چه وقت جامه عمل می‌پوشد.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.