بازدید هئیت ترکمنستان از کارخانه‌های سنگ مرمر هرات

هئیت ترکمنستان همراه با تاجران و سرمایه داران ولایت هرات از شهرک صنعتی این ولایت به خصوص فابریکه‌های سنگ مرمر هرات بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، نوکر قلی اتاقلی اف، رییس اتحادیه تاجران و صنعت‌کاران همراه با حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات از شهرک صنعتی هرات بازدید کردند.

در این بازدید، وی کارخانه‌های تولید و پروسس سنگ‌های زینتی و مرمر هرات را بی‌نظیر خواند.

او با بازدید از این کارخانه‌ها بر امضای قرارداد تجارتی ابراز امیداواری کرده است.

در همین حال، مولوی بشیر محمد سیرت، رئیس صنعت و تجارت هرات می‌گوید که در حال حاضر ۴۰ فابریکه پروسس و تولید سنگ مرمر در هرات فعال است.

او گفته که به کشورهای ایران، عربستان و استرالیا سنگ‌های زینتی و مرمر هرات صادر می‌شود.

وی ابراز امیداواری کرده صادرات این نوع سنگ به کشورهای آسیای میانه و شمال آسیا هم با امضا تفاهم نامه با هئیت ترکمنستانی آغاز شود.

در ادامه، حمید‌الله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات بیان کرده که تمامی فابریکات صنایع سنگ آماده صادرات و فروش سنگ به خارج از کشور ‌می‌باشند.

وی می گوید که ترکمنستان بیشترین استفاده از سنگ مرمر را دارد در حالیکه معادن سنگ مرمر ندارد.

همچنین حاجی عبدالحکیم شریفی، رئیس یکی از فابریکات سنگ می‌گوید که روزانه ۲۰ تن سنگ مرمر تولید می‌شود و این سنگ‌ها از معادن ولسوالی چشت هرات و ولایت هلمند بدست می‌آید.

او علاوه کرده که سنگ‌های مرمر این فابریکه به گونه‌ی سفارشی به استرالیا صادر می‌شود.

این مالک فابریکه می‌گوید که صادرات سنگ به ترکمنستان به نفع تاجران و سرمایه‌گذاران هر دو کشور تمام می شود.

این در حالی است که روز گذشته شنبه، 15 ثور هئیت به رهبری رئیس اتحادیه صنعت و تجارت ترکمنستان به ولایت هرات آمده است.

این سفر به هدف تحکیم روابط تجارتی میان دو کشور به خصوص امضای قرارداد برای صادرات مرمر هرات به این کشور می‌باشد.

منبع خبرگزاری وطن24
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.