بازداشت ۱تن در پیوند به سوی استفاده از نام مجاهدین امارت اسلامی از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

بازداشت ۱تن در پیوند به سوی استفاده از نام مجاهدین امارت اسلامی از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

پرسونل آمریت حوزه چهارم امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات، طی یک عملیات کشفی و هدفمند ۱تن را که با استفاده از کارت و نام مجاهدین امارت اسلامی دست به سرقت و اخاذی از همشهریان این ولایت میزد، بطور بالفعل از مربوطات ناحیه چهارم شاروالی بازداشت نمودند.

از نزد فرد یادشده کارت هویت جعلی مجاهدین ،مبلغ پنچ هزار افغانی پول نقد، مقداری مواد مخدر و دیگر لوازم بدست آمده، و فرد مذکور تحت نظارت بیشتر نیروهای امارت اسلامی قرار دارند.

همچنان پول های نقد به رویت اسناد قانونی توسط پرسونل حوزه مربوطه به مالک آن تسلیم داده شد.

آمریت مطبوعات و روابط عامه ق.ا.هرات

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.