بازداشت سه عامل ترور در هرات
بازداشت سه عامل ترور در هرات

نیروهای امنیت ملی سه فرد که قصد ترور مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی را داشته‌اند در عملیاتی دستگیر کردند.

نیروهای امنیت ملی سه فرد که قصد ترور مقام‌های ارشد امنیتی و دفاعی را داشته‌اند در عملیاتی دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، بخش مطبوعات امنیت ملی در خبرنامه ای گفته است: “نیروهای امینت ملی در یک عملیات سه عضو یک باند تروریستی را بازداشت کرده‌اند.”

در خبرنامه ذکر شده این افراد در اعترافات نخست خود گفته اند در روزهای اینده قصد ترور یک مقام بلند پایه امنیتی و دفاعی را داشتند که توسط نیروهای امنیت ملی خنثی شد.

همچنین در ادامه این خبرنامه گفته شده تروریستان به قتل افراد ملکی و دولتی که در گذشته انجام داده‌ بودند هم اعتراف کردند.

این متن به نام افرادی که توسط این افراد ترور شده اند، اشاره ای نکرده است.

در این خبرنامه آمده این اشخاص به نام‌های “حامد”، “فضل احمد” و “محمد” هستند.

این در حالی است که در چند روز اخیر، هرات شاهد عملیات هایی از سوی نیروهای امنیتی بر علیه حلقات ترور و نا امنی است.

  • نویسنده : روح‌الله حیدری
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24