بازادشت فردی در هرات که به نام نیروهای دولتی اخاذی می‌کرد

ریاست استخبارت ولایت هرات گفته یک تن را به جرم سوءاستفاده از نام مجاهدین و اخاذی از مردم توسط نیروهای امارت اسلامی دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، ریاست استخبارت ولایت هرات در خبرنامه‌ای بیان کرده این فرد در منطقه دروازه قندهار به نام مجاهدین از مردم اخاذی می‌کرد.

در ادامه این متن بیان شده نیروهای استخبارت بعد از شناسایی شخص، او را دستگیر کردند.

این فرد توسط نیروهای حوزه چهارم بازداشت شده است.

با این وجود این فرد درحال حاضر تحت نظارت قرار دارد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.