بادغیس به عصر حجر می‌رود و بر می‌گردد

مسئولان اداره مخابرات ولایت بادغیس می‌گویند شرکت‌های مخابراتی این ولایت بیشتر از دولت، به حرف طالبان توجه می‌کنند.

عزیزالله صابری، سرپرست این اداره در گفتگو با خبرگزاری وطن24 بیان کرد: “این شرکت‌های مخابراتی به دلیل اینکه از طرف طالبان با خطر امنیتی روبرو هستند، به حرف‌های شان گوش می‌کنند و در هر لحظه و زمان که باشد، خدمات مخابراتی‌شان را قطع می‌کنند.”

به گفته او، در کل ولایت بادغیس حدودا 85 دکل مخابراتی از چهار شرکت مختلف وجود دارد که اکثریت در مناطق تحت نفوذ طالبان قرار دارد.

مطرح شده ولسوالی‌های بالامرغاب، قادس، آب کمری و جوند این مناطق را تشکیل می‌دهند.

صابری می‌گوید مسئله مهم این است که طالبان برای اینکه در زمان حملاتشان مورد ردیابی قرار نگیرند، به شرکت‌های مخابراتی دستور تعطیل شدن کار را می‌دهند.

شرکت‌های مخابراتی هم به خاطر مواجه نشدن با حملات راکتی این گروه به دکل‌های شان، مجبور به انجام این خواسته هستند.

این مقام، خدمات مخابراتی و اینترنتی را از شاخصه‌های زندگی‌های مدرن می‌داند ولی بر این باور است که اتفاقات اخیر، ولایت بادغیس را به عصر کهن می‌برد و دوباره باز می‌گرداند و این برخواسته از تصمیمات طالبان است.

سرپرست مخابرات بادغیس تاکید می‌کند بهبود امنیت می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد.

در گذشته به صورت شبانه خطوط مخابراتی بادغیس قطع می‌شد اما حالا در بسیاری از روزها هم این اتفاق رخ می‌دهد.

در روز انتخابات هم این اتفاق به شکل کاملا پیشبینی شده انجام شد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.