بادغیس با اولین برفش سفید پوش شد

در حال حاضر مردم بادغیس شاهد فرو ریز برف از آسمان این ولایت می‌باشند، برفی که برای برخی باعث نشاط و برای برخی دلهوره از سردی هوا را به همراه دارد.

بارش برف و باران در این سال‌ها تقاضایی بیشتر مردم به دلیل خشک‌سالی‌های اخیر بوده است.

اما امسال به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی که بیشتر خانواده‌ها دچار آن می‌باشند از سردی هوایی که این برف با خود می‌آورد، دلهوره دارند.

با این حال، بارش برف و باران برای کشور زراعتی همچون افغانستان نیاز اساسی آن برای زرع و کشت برای سال آینده مردم می‌باشد.

عکاس: احمد رفیع کوهستان

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.