این شرکت سه ملیارد و 900 میلیون افغانی پول برق بده کار است

مسئولان ریاست حوزه هرات برشنا می‌گویند هرات “سه ملیارد و 900 میلیون” افغانی که معادل 25 میلیون دالر می‌شود به کشورهای ایران و ترکمنستان پول برق قرض دار است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالطیف سفیدروان، سرپرست حوزه هرات برشنا می‌گوید: مشترکین برق باید پول‌های برق شان را بپردازند و این شرکت طبق قراردادهای قبلی باید پول‌های کشورهای تولید کننده برق که به هرات برق می‌دهد را بپردازد.

وی بیان داشت چندین بار به مشترکین اخطاریه داده بودند و کسانی که پول‌های برق شان را نپرداخته باشند از فردا قطع لین‌های شان شروع می‌شود.

او تأکید کرد کسانی که پول‌های برق شان را پرداخت نکند باید مطابق پالیسی هرات برشنا همراه شان برخورد شود.

آقای سفید روان در ادامه افزود مطابق قراردادهای گذشته مقدار برق به همان اندازه بوده و تا کنون برای بلند بردن مقدار برق وارداتی برنامه در نظر گرفته نشده است.

در همین حال عبدالغنی کاظمی، یکی از باشندگان هرات می‌‌گوید: شهروندان مکلف هستند که پول‌‌های برق شان را پرداخت کنند و اگر در پرداخت پول های شان کوتاهی کنند در زمستان با قطعی برق رو به رو خواهند شد.

او از مسئولان شرکت هرات برشنا خواست کسانی که پول های برق شان زیاد است اگر قست بندی شود بهتر خواهد بود، چون مردم هم با مشکلات زیادی مواجه بوده و تعداد هم پول های شان در بانک هستند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.