وضعیت وخیم اقتصادی، نبود کار بعد از ختم تحصیل و چالش‌های امنیتی باعث شده فیصدی بالایی جوانان ولایت غور راه مهاجرت از کشور را در پیش بگیرند ویا جذب گروه های مخالف دولت شوند.

وضعیت وخیم اقتصادی، نبود کار بعد از ختم تحصیل و چالش‌های امنیتی باعث شده فیصدی بالایی جوانان ولایت غور راه مهاجرت از کشور را در پیش بگیرند ویا جذب گروه های مخالف دولت شوند.

جوانان غوری که در شرایط بد امنیتی این ولایت مسیر تحصیلات را در پیش گرفته ولی امروز نسبت به درماندگی و نیافتن شغل مناسب شکایت دارند.

نثار احمد کوهی، یک تن از فعالان مدنی غور و مسئول برگزاری جرگه نسل نو صلح، در این ولایت می‌گوید: “جنگ طولانی در کشور افزون بر اینکه سد در مقابل جوانان این ولایت نسبت به تحصیل علم می‌باشد، زمینه فرار مغزها از کشور و همچنان پیوستن اکثر آنان به گروهای مخالف دولت را فراهم کرده است.”

آقای کوهی می‌گوید “معضل بعدی که فرا روی جوانان این ولایت است نیافتن کار بعد از ختم مقاطع تحصیلی در ادارات دولتی غور می‌باشد.

او فساد و قدرت محوری بعضی جناح‌های خاص را در ادارات دولتی غور عامل این چالش می‌داند و می‌گوید “نیاز است در شرایط فعلی از ذهن جوانان و از افکار جوان محورانه در امر حکومت داری، صلح و پیشرفت استفاده شود.”

همچنین یک تن از جوانان دیگر غور که نمی‌خواهد نام وی برده شود می‌گوید: “ختم تحصیل در بین جوانان غور یعنی شروع مهاجرت و یا رفتن به گروهای مخالف دولت است.”

او می‌افزاید با آغاز گفتگوهای صلح  روزنه‌های امید نسبت به داشتن یک آینده بهتر تا حدودی در بین جوانان دیده می‌شود “گرچه از نظر من نشستن در انتظار صلحی که امید به آمدنش یک فیصد بیش نیست هم دردی را دوا نخواهد کرد.”

مبارکشاه شیرزاده سرپرست کمسیون مستقل حقوق بشر غور هم چندی قبل در مصاحبه با خبرگزاری وطن۲۴، جنگ و درگیری در ولایت غور که بیشترین تلفات به غیرنظامیان وارد می‌شود را نگران کننده خوانده بود.

همچنین کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه وضعیت اقتصادی مردم کشور را وخیم خوانده و گفته بود “۷۰ فیصد مردم افغانستان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.”

نسبت به این موضوع با تماس‌های مکرر نتوانستیم دیدگاه مسئولان محلی غور را داشته باشیم.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن 24