اولین سخرانی ویدیویی سرپرست وزارت دفاع

اولین سخنرانی ویدویی ملایعقوب فرزند ملاعمر بنیانگذار امارت اسلامی در شفاخانه نظامی سردارداودخان، منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور، ملایعقوب در این سخنرانی بر سرمایه گذاری روی شفاخانه به منظور جلوگیری از مسافرت افغان‌ها به کشورهای دیگر، تاکید کرده است.

ملایعقوب هم اکنون از سوی امارت به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی شده است.

او در این سخنرانی که بخش کوتاه آن منتشر شده، از تاجران و سرمایه گذاران می‌خواهد برای ایجاد شفاخانه‌های مدرن توجه کنند.

این اولین ویدیویی ملایعقوب است که گفته می‌شود از سوی امارت اسلامی منتشر شده است.

تا اکنون هیچ تصویر و یا ویدیویی از سراج الدین حقانی و ملاهیبت الله رهبر امارت اسلامی منتشر نشده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.