اولین بازار شبانه در هرات به صورت استندرد و معیاری با کامره‌های امنیتی افتتاح شد

بازار شبانه هرات در جاده لیلامی با کامره‌های امنیتی و پیشرفته مجهز تا ساعت یازده شب افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، داکتر صبغت الله عبیدی، مسئول ساخت این پروژه می‌گوید که چراغانی این بازار شبانه 325 هزار افغانی هزینه برداشته و به صورت معیاری می‌باشد.

به گفته او این بازار شبانه پس از این تا نیمه‌های شب فعال خواهد بود و کسانی که در روز فرصت خرید را نداشته باشند در شب می‌توانند ضرورت‌های شان را از این بازار خریداری کنند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.