انفجار نیرومند ماین با 34 کشته و 17 زخمی در شاهراه هرات – قندهار