اناردره فراه به زمین جنگ طالبان و دولت تبدیل شده است
اناردره فراه به زمین جنگ طالبان و دولت تبدیل شده است

اناردره، از مناطق امن فراه بود ولی در ماه‌ها و به خصوص هفته‌های اخیر چهره نا امنی را به خود گرفته است.

درگیری میان طالبان و دولت در ولسوالی اناردره ولایت فراه، شش کشته و پنج زخمی برای اعضای این گروه به بار آورد.

این زد و خورد شب گذشته در روستای “زیارت آب گرم” اناردره شکل گرفته است.

عارف رضایی، سخنگوی ارتش غرب افغانستان به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: جنجال از آنجا آغاز شد که تیراندازی بین طالبان و قوای ارتش شروع شد.

او شش کشته و پنج زخمی را نتیجه این آتش باری برای طالبان دانست.

این مقام از تلفات قوای دولتی چیزی نگفته است.

گروه طالبان هم تا کنون به این خبر نپرداخته است.

اناردره، از مناطق امن فراه بود ولی در ماه‌ها و به خصوص هفته‌های اخیر چهره نا امنی را به خود گرفته است.

اتفاقی که می‌تواند این ولسوالی مرزی فراه را برای مردم، جای بدی برای زندگی بسازد.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24