امکان دارد تا شام امروز برق ترکمنستان به شبکه برق هرات وصل شود
امکان دارد تا شام امروز برق ترکمنستان به شبکه برق هرات وصل شود

اداره حوزه هرات برشنا گفته به دلیل مشکلات تخنیکی که در محل خرابی پایه برق در مسیر خط انتقال برق ترکمنستان به هرات پیش آمده بود، نتوانستند طبق وعده قبلی خود خرابی را برطرف کنند.

زینب محسنی، سخنگوی اداره هرات برشنا به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این مشکل به دلیل سنگینی ماشین‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر پایه در محل رخ داده بود.

او اشاره کرد که هم اکنون تیم تخنیکی در حال کار بوده و تلاش دارند در زودترین فرصت مشکل برطرف شود.

خانم محسنی پیش بینی کرد که تا حوالی شام امروز ممکن است برق ترکمنستان به شبکه برق هرات وصل شود.

سه شب پیش بود که طالبان یک پایه انتقال برق ترکمنستان را در ولسوالی کهسان تخریب کرده و سبب قطع برق بخش‌هایی از هرات شدند.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24