امکان دارد تا شام امروز برق ترکمنستان به شبکه برق هرات وصل شود

زینب محسنی، سخنگوی اداره هرات برشنا به خبرگزاری وطن24 گفت: این مشکل به دلیل سنگینی ماشین‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر پایه در محل رخ داده بود.

او اشاره کرد که هم اکنون تیم تخنیکی در حال کار بوده و تلاش دارند در زودترین فرصت مشکل برطرف شود.

خانم محسنی پیش بینی کرد که تا حوالی شام امروز ممکن است برق ترکمنستان به شبکه برق هرات وصل شود.

سه شب پیش بود که طالبان یک پایه انتقال برق ترکمنستان را در ولسوالی کهسان تخریب کرده و سبب قطع برق بخش‌هایی از هرات شدند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.