امنیت و رفاه در جامعه دو عنصر مهم در شکوفایی و بالندگی تمدن
امنیت و رفاه در جامعه دو عنصر مهم در شکوفایی و بالندگی تمدن

بحث تمدن و اینکه چه چیزی‌هایی در رشد و شکوفایی یک تمدن نقش دارند را در صوت زیر بشنوید:

تمدن مجموعه‌ای پیچیده ازپدیده‌های اجتماعی قابل انتقال، شامل جهات دینی ومذهبی، اخلاقی، زیباشناختی، فنی یا علمی مشترک درهمه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یک دیگراست.

در این رابطه در ادامه مجلس‌های رمضانی در کانون علمی و فرهنگی مهربانی در هرات روی “بن مایه‌های تمدن و مفاهیم اخلاقی” توسط استاد دکتر سید محمد مهدی افضلی تشریحاتی ارایه شد.

کانون مهربانی برگزار کننده این سیمینار در چهار هفته ماه مبارک رمضان از جمله مراکز نسبتا پیشتاز در عرصه فعالیت‌های فرهنگی_علمی در هرات به شمار می‌رود.

عمده افراد عضو این نهاد، دانشجویان و اساتید مطرح دانشگاه می‌باشند و از سه سال به این طرف مصروف فعالیت‌اند.

در رمضان امسال هم با راه اندازی مجالس این چنینی، زمینه گفتگوی سازنده و تحقیق در امور دینی و فرهنگی را در بین قشر بزرگ جامعه فراهم کرده است.

بحث تمدن و اینکه چه چیزی‌هایی در رشد و شکوفایی یک تمدن نقش دارند را در صوت زیر بشنوید:

 

 

 

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24