امنیت ملی هرات راننده یک تیلر را دستگیر کرد
امنیت ملی هرات راننده یک تیلر را دستگیر کرد

نیروهای امنیت ملی هرات یک راننده موتر تیلر را که قصد داشت از دادن مالیات خودداری کند، بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، در خبرنامه ریاست امنیت ملی هرات نوشته شده، روز گذشته یک موتر تیلر که از خارج از کشور برخی کالاها را بدون محصول گمرکی وارد کرده بود، متوقف و راننده آن دستگیر شد.

۱۵۰۰ کارتن روغن موتر، دستمال کاغذی و برخی اجناس دیگر کالاهایی بودند که این موتر حاوی آنها بود.

در خبرنامه آمده راننده موتر بازداشت شده باشنده اصلی ولسوالی کرخ هرات است.

فرد بازداشت شده به دادستانی معرفی شده است.

چندی پیش هم راننده یک موتر تیلر در هرات که قصد داشت اجناس خود را بدون محصول گمرکی وارد بازار کند، دستگیر شد.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24