امام صادق و امام ابو حنیفه الگوهای برادری و وحدتند
امام صادق و امام ابو حنیفه الگوهای برادری و وحدتند

دکتر عبدالله فائیز، رئیس دانشگاه هرات در همایش وحدت آفرین در سیره امامین می‌گوید اگر وحدت مسلمانان در صدر اسلام را مورد مطالعه قرار دهیم به این مساله پی می‌بریم که اسلام هیچ‌گاه با وجود اختلافات دچار تشنج و نفاق نبوده است.

دکتر عبدالله فائیز، رئیس دانشگاه هرات در همایش وحدت آفرین در سیره امامین می‌گوید اگر وحدت مسلمانان در صدر اسلام را مورد مطالعه قرار دهیم به این مساله پی می‌بریم که اسلام هیچ‌گاه با وجود اختلافات دچار تشنج و نفاق نبوده است.

به بیان وی امام ابوحنیفه و امام صادق در یک زمان و عصر با هم مساملمت انگیز زندگی کردند و هیچ گاه یکدیگر را به کم‌ و کاستی محکوم نکردند؛ این رویکرد بهترین الگو برای مسلمانان امروزی است.

او  علاوه می‌کند حتی امام اعظم مدتی در محضر امام صادق شاگردی کرده که این نشان دهنده همدیگر پذیری در بین آنان به شمار می‌رود.

وی افزود نیاز است باید وحدت و اندیشه‌های وحدت آفرین در محیط اکادمیک و به صورت علمی در برنامه‌های آینده در کشور تشریح شود و وحدت به صورت درست تبیین شود.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24