امارت اسلامی بودجه 12 پروژه به ارزش ۵ میلیارد افغانی را تأیید کرد

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست معاون اقتصادی رئیس الوزرا هزینه شماری از پروژه‌ها را به ارزش حدود پنج میلیارد افغانی منظور کرده است.

به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر مطبوعاتی معاونت اقتصادی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه ای، از منظوری پروژه‌های مختلف به ارزش حدود پنج میلیارد افغانی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی این ریاست توسط کمیسیون تدارکات خبر داده است.

گفته شده که این کمیسیون قراردادهای ۱۲ پروژه را به ارزش حدود ۵ میلیارد افغانی منظور و قرارداد سه پروژه دیگر را نیز تعدیل کرده است.

به گفته این ریاست، جلسه نوبتی کمیسیون تدارکات ملی طبق آجندا ۲۲ پروژه برای بحث و بررسی ارائه شد که از این جمله، قرارداد ۱۲ پروژه منظور و قرارداد سه پروژه تعدیل شده است.

براساس خبرنامه، در این میان در مورد قراردادهای ۷ پروژه دیگر به کمیته تعیین شده وظیفه سپرده شده است تا پروژه های یاد شده را بطور همه جانبه بررسی و گزارش خود را با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازند.

گفته شده که پروژه های منظور شده شامل؛ اعمار مراکز صحی در مناطق دور دست شماری از ولایات، قیر ریزی بخش دوم‌ شاهراه بادغیس – فاریاب و اعمار دیوارهای استنادی در شاهراه بادغیس – فاریاب، نصب ایستگاه‌های فرعی انتقال برق نورالجهاد در هرات و شماری از پروژه های دیگر شامل بوده که از سوی حکومت تمویل می‌شود.

منبع خبرگزاری وطن24
توسط روح الله حیدری
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.