امارت اسلامی به قاضی فراری حکومت پیشین در غور یک هفته وقت داد

این شهروندان به دلیل فرار قاضی و نپرداختن پول آنان، از وی به دادگاه غور شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، یکی از مدعیان که از این قاضی شکایت کرده به شرط افشا نشدن نامش گفت: “وی از افراد مختلف پول، خانه و موتر به زور و یا به قرض گرفته بود.”

او در ادامه بیان می‌کند که این قاضی از پرداخت پول‌های که گرفته امتنا و پا به فرار گذاشته است.

این مدعی می‌گوید که بارها در حکومت سابق از این قاضی به محکمه شکایت شده است اما درخواست‌شان به دلیل مقامی که وی در دولت داشته پیگیری نشده است.

در ادامه این فرد بیان می‌کند که بعد از سقوط حکومت سابق و آمدن امارت اسلامی، شکایت دوباره انجام شده و دادگاه غور هم حکم جلب این قاضی را فرستاده، اما وی فرار کرده است.

وی علاوه می‌کند که قاضی دادگاه ابتدایی غور فیصله کرد که او به مدت یک هفته وقت دارد که خود و یا وکیل‌‌ش به دادگاه حاضر شوند و پرونده بعد از اجرا حکم بسته شود.

در همین حال مسئولان دادگاه غور هم این قضیه را تایید می‌کنند.

یکی از قاضیان دادگاه ابتدایی غور در این باره می‌گوید: فردی که از وی شکایت شده باید به دادگاه حاضر تا حکم قانونی صادر و اجرا شود.

او افزود دادگاه پرونده را بررسی می‌کند و حکم لازم را اجرا خواهد کرد.

در ادامه این قاضی بیان کرده است که اگر فرد جلب شده به دادگاه حاضرنشود، دادگاه وکیلی برای او تعیین کرده و حکم را صادر خواهد کرد.

این در حالی است که از یک هفته زمانی که برای مدعی علیه تعیین شده چهار روز آن سپری شده است.

در حکومت قبلی اکثر چنین افرادی که به دلیل قدرت مالی و دولتی که داشته بودند از سوی مقامات دادگاه تحت پیگرد جدی قرار نمی‌گرفتند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.